மனிதனது முதல் உணவு தண்ணீர்

மனிதனது முதல் உணவு தண்ணீர்

மனிதனது முதல் உணவு முதல் இறுதி உணவு வரை தண்ணீர் மயம்தான். தண்ணீரே உண்மையான உணவு. நாம் என்ன உணவு சாப்பிட்டாலும் அது தண்ணீர் மயமாக உருமாற்றம் பெற்று நமது உடலுக்கு சென்றால்தான் சீரணிக்கும்.  மேலும் தண்ணீர் ஒரு சத்து பொருள். ஒவ்வொரு ஊர் தண்ணீரிலும் சில வகையான கனிம சத்து உள்ளது. அது இயற்கை தந்த கொடை. தாமிரபரணி தண்ணீர், வைகை ஆற்று தண்ணீர், கங்கை இப்படி ஆற்று நீரின் குணத்தை நாம் உணற முடியும்.  ஆற்று நீர் குடித்துவளர்ந்தவர்கள் உடலில் உள்ள இரத்ததில் மரபனுக்கள் குணாதிசயம் அவைகளின் மூலத்தை ஒத்துஇருக்கும். பாரம்பரியம் மாராதன்மையுடன் இருப்பர்.

நாம் எந்த பொருள் சாப்பிட்டாலும் அதை கரைக்கும் கரைப்பானாக தண்ணீர் உள்ளது.மேலும் உடலின் அனைத்து நீர்ம பொருளுடன் இணைகிறது. தடையின்றி உடல் முழுவதும் நிரவுகிறது.  நமது உடலின் கழிவு பொருள் வெளியேற தண்ணீர் மிக முக்கியம். தண்ணிரின் உதவியுடன் தான் கழிவு மண்டலம் பணிபுரிகிறது.

தண்ணீர் நமது உடலை எப்படி பாதுகாக்கிறது ?

நமது உடலில் எழுபது சதவிகிதம் தண்ணீர்தான். இதில் எப்பொழுதாவது ஏற்றம் அல்லது இறக்கம் வந்தால் உடலில் பல சிரமங்கள் அல்லது நோய்கள் வருகிறது. மிகினும் குறையினும் நோய் செய்யும் என்பது வள்ளுவர் வாக்கு

தாகம் உயிரின் சமிக்ஙை   தாகம் என்பது நமது உடலின் நீர்ம அளவை தெரிவிக்கும் உணர்வு ஆகும். உடனே தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும். காலதாமதம் செய்ய கூடாது. தாமதம் செய்வது நோயை வரவழைக்கும். மேலும் தாகம் இருக்கும் போது பாட்டில் பானங்கள், அல்லது காபி, டீ பருகுவது கூடாது. தண்ணீருக்கு இணை தண்ணிர் மட்டுமே. தண்ணீர் நம் உடலுக்கு அமிர்தம் போல. சரியான நேரத்திற்கு தண்ணீர் குடிக்காதவர்களே சிறுனீரக நோய்க்கு ஆளாகிறார்கள். கோபம் அதிகமாக படுபவர்கள் சிலர் தண்ணீர் குடிக்காமல் இருக்கும் போதுதான் சிறுநீரக கல் தாரை அடைப்பு போன்ற நோய்களுக்கு ஆளாகிறார்கள். போதுமான‌ தண்ணீர் குடிப்பது மிக அவசியம் தண்ணீர் நமது உடலை  பாதுகாக்கிறது

தண்ணீரில் மின் ஆற்றல் உள்ளது. அதுவும் புதியதாக கொட்டும்நீரில் மின் ஆற்றல்  இருக்கும். அதாவது அருவியில் விழும் நீரில் காற்றுடன் கலந்து மின் ஆற்றல்  அதிகரிக்கும். அதை போல நாம் தண்ணீரை டீ ஆற்றுவது போல செய்து குடிக்கும் போது மின் ஆற்றல் கிடைக்கும். இந்த மின் ஆற்றல் நம் இரத்த நாளங்களில் இந்த குடிக்கும் தண்ணீர் கலக்கும் போது சற்று அதிகரிக்கிறது. இது உயிர் மின் ஆற்றலுடன் இணைந்து  நம்மை ஆரோக்கியபடுத்துகிறது. தண்ணீர் நமது உடலை  பாதுகாக்கிறது

Cure Yoga was started in 1998 by Dr.G.Venkatesan in Madurai, India. Today, we are a one of the top leader in Health consulting, Yoga , Meditation , Reiki ,Massage and Healing Therapies. Many of the most successful companies called us to deliver yoga and other health services to their staff’s to improve their production.Cure yoga provides Yoga , Meditation , Reiki ,Massage ,Health consulting and Healing Therapies to help clients for both learning and curing diseases in over 50 cities in india, singapore and malaysia.

Related posts

Leave a Comment